DOMKE
ThinkTank
B&W International

FotoFile

 

Terminal

Views : 28863O V E R V I E W:

กระเป๋ากล้องแบบล้อลากที่สามารถใส่ของที่จำเป็นต้องติดตัวไปด้วยอย่างกล้องและโน๊ตบุ๊ค รูปทรงกระเป๋าในแบบ Backpack ทำให้สามารถสะพายติดตัวไปได้อย่างคล่องตัว ออกเดินทางครั้งนี้เป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด เที่ยวไปเรื่อยๆ พอเริ่มเมื่อยก็ใช้ลากเอาก็แล้วกัน

 

F E A T U R E S:

01.คันชักอะลูมิเนียม ถูกซ่อนอย่างมิดชิดในช่องกระเป๋าด้านบน ทำให้กระเป๋าแบบ Airport ยังคงอารมณ์ของกระเป๋า Backpack ไว้อย่างเต็มเปี่ยม (รูป 2) 

02.นอกจากช่องด้านในที่สามารถจุบอดี้ พร้อมเลนส์ขนาดใหญ่ได้สบายๆยังมีช่องด้านหน้าที่เตรียมเอาไว้รองรับโน๊ตบุ๊คขนาด 15” นิ้วของคุณ (รูป 3)

03.สายสะพายนิ่มๆที่ถูกซ่อนเตรียมในช่องเก็บสาย จากกระเป๋าล้อลากก็ปรับใช้เป็นกระเป๋าสไตล์ Backpack ได้อย่างไม่เขอะเขิน (รูป 4, 5)  

04.Roller คุณภาพสูงลดน้ำหนักเวลาลากจูง มาพร้อมกับแถบปิดล้อบริเวณด้านหลัง เมื่อตอนที่คุณปรับใช้กระเป๋าเป็นแบบสะพายบ่า(รูป 7)

 

S P E C I F I C A T I O N S:

Dimensions: 14W x 20H x 10D inches

Weight: 4.2 kg

 
Price : 3,850 THB